W obronie wolnych mediów

Do dalszego rozwoju naszego kraju konieczny jest zarówno dobry kontakt i wymiana myśli wszystkich Polaków, mieszkających zarówno w kraju jak i zagranicą. Kontakt ten możliwy jest tylko przy właściwym funkcjonowaniu mediów zarówno publicznych, społecznych jak i prywatnych, wypełnianie przez nie roli środków komunikacji społecznej. Dlatego też trudno się dziwić, że blokowanie dostępu do mediów wielu Polakom m.in. poprzez nie udzielenie koncesji na multipleksie cyfrowym  dla Telewizji Trwam wywołuje tyle protestów. Wierzymy ze  przyniosą one ostatecznie właściwy skutek i pomogajednocześnie do rozwoju poważnej i szerokiej dyskusji na temat najbliższej przyszłości naszej wspólnej Ojczyzny i podjęcia konkretnych działań.

łebmajster 2013@atranspl.com